مدیر منطقه

نام: سیامک
نام خانوادگی: قضاوی زاده
کد پرسنلی : ۱۰۲۲۵۳ نیروی رسمی شهرداری
متولد: ۱۳۵۳
وضعیت تاهل: متأهل
 

سوابق تحصیلی:
 • مهندسی عمران
 • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوابق اجرایی:
 • رئیس دفتر شهردار کلان شهر اهواز از سال ۷۸ لغایت ۸۲ 
 • سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز از سال ۸۲ لغایت ۸۳
 • مدیر مسئول هفته نامه پژواک شهر وابسته به شهرداری اهواز از شهریور ۸۲ لغایت سال ۸۵
 • مدیر امور شهر کلانشهر اهواز از بهمن سال ۸۲ لغایت بهمن ۸۳
 • شهردار شب کلان شهر اهواز از بهمن ۸۳ لغایت مهر ۸۴
 • معاون خدمات شهری منطقه شش اهواز از مهرماه ۸۳ لغایت بهمن ۸۳
 • معاون خدمات شهری و جانشین شهردار منطقه هفت اهواز از مهر ماه ۸۴ لغایت مرداد ۸۶
 • مسئول دفتر اجرایی ستاد توانمند سازی و نماینده فرماندار در حاشیه غربی کلانشهر اهواز از مرداد ۸۶ لغایت اسفند ۸۷
 • مسئول ستاد نوروزی کلان شهر اهواز نوروز ۸۸
 • معاون خدمات شهری منطقه شش اهواز از فروردین ۸۸ تا تیر ماه ۸۹
 • معاون اجرایی منطقه ۲۷ در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری
 • مسئول منطقه ۲۷ نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
 • مدیر امور شهر اهواز و با حفظ سمت مسئول دفع آبهای سطحی سال ۸۹ لغایت سال ۹۰
 • مشاور معاون خدمات شهری و مسئول پیگیری های ویژه سال ۹۱
 • رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اهواز
 • دبیر ستاد نوروزی نوروز ۹۲
 • مشاور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اهواز از اسفند ۹۲ تا کنون
 • معاون خدمات شهری شهرداری منطقه هفت از اردیبهشت ۹۵ لغایت مهر ۹۵
 • مشاور و مدیر حوزه معاونت فنی عمرانی شهرداری اهواز از مهر ۹۵ لغایت مرداد ۹۶
 • مدیر کل فنی و مهندسی شهرداری اهواز
   
 
سیامک قضاوی زاده