مدیر منطقه

 نام: رمضان

نام خانوادگی: سواری

متولد: ۱۳۴۴دشت آزادگان

سوابق تحصیلی :

  • فوق لیسانس مدیریت
  • دانشجوی دکتری مدیریت استراتژی

سوابق اجرایی:

  • معاون خدمات شهری منطقه ۷ شهرداری اهواز
  • مدیر آب خام شهرداری اهواز
  • معاون مالی اداری سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری اهواز
  • معاون مالی اداری شهرداری کارون
  • قائم مقام شهردار کارون
  • عضو انجمن تخصصی مدیریت راهبردی خوزستان
  • شهردار شهر ربیع
  • شهردار شهر رفیع
 
رمضان سواری