نمودار سازمانی منطقه پنج

ساختار

 
شرح وظایف مديريت منطقه

۱. سازماندهی و هماهنگی انجام بهینه و هماهنگ کلیه امور مرتبط با منطقه.
۲. برقراري ارتباط كاري ميان ستاد مركزي شهرداري با منطقه در حوزه‌های مختلف، مالي، عمراني، خدمات شهري، شهرسازي، حمل و نقل و ترافيك، فرهنگي اجتماعي، اداری و برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی.
۳. نظارت بر امور مالي و وصول درآمد منطقه مطابق با تعرفه‌های مصوب و دستورالعمل‌های صادره.
۴. نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات شهري و اهتمام در تأمین نیازمندی‌های زیست‌محیطی منطقه.
۵. ايجاد و نگهداري فضاهاي سبز و پارک‌های منطقه.
۶. نظارت بر انجام امور عمراني منطقه مانند احداث خیابان‌ها، لکه گيري و آسفالت معابر، احداث، تعمير و مرمت. پل‌ها، جداول، رفیوژها، پياده¬رو¬سازي و ديوارکشي زمین‌های باير و دیگر پروژه‌های عمرانی در بودجه مصوب منطقه.
۷. صدور پروانه ساختمان و مجوز تعميرات و پايان کار و پاسخ استعلام و ... .
۸. نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه جهت جلوگيري از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفظ حریم محدوده منطقه.
۹. آزادسازی املاك واقع در طرح‌های عمراني.
۱۰. نظارت بر انجام امور ترافيكي در سطح منطقه مانند نصب علائم و تابلوهای ترافيكي، خط‌کشی معابر و ... .
۱۱. نظارت بر امور فرهنگی و اجتماعی محدوده منطقه با توجه به سیاست های فرهنگی و اجتماعی شهرداری.
۱۲. نظارت بر تکریم ارباب‌رجوع و رسیدگی به شکایات و مشکلات مردمی.
۱۳. تحليل، بررسي و پيشنهاد بودجه، متمم و اصلاحیه آن در حوزه سرپرستي با هماهنگی معاونت‌های شهرداری.
۱۴. برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار پروژه ها.
۱۵. مدیریت بهینه هزینه ها.
۱۶. اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذی صلاح در حد اختیارات تفویض شده با رعایت دقیق قانون اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استان‌ها.
۱۷. برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی تحقق تعهدات پیمانکاران در قراردادهای مربوطه.
۱۸. نیازسنجی و اعلام پروژه‌های عمرانی مورد نیاز منطقه به منظور لحاظ در برنامه‌ها.
۱۹. همکاری در اجراي برنامه هاي كاهش تصدي گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور شهرداری.
۲۰. اجرای نظام نگهداری و تعمیرات در ابنیه شهرداری و تأسیسات شهری واقع در منطقه.
۲۱. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۲۲. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۳. اجرای دقیق قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۴. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۲۵. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.

 
شرح وظایف اداره برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
۱. برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری بر اقدامات مربوط به امور پرسنلي و رفاهي كاركنان منطقه با رعایت قوانین و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و اسناد بالادستی.
۲. برنامه‌ریزی ، نظارت و پیگیری امور اداری و دبیرخانه منطقه.
۳. همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در تهيه و تدوين برنامه‌های كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت منطقه و برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص اجرای برنامه‌های تدوین شده در منطقه.
۴. پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد برنامه‌ای منطقه و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي جهت ارائه به مدیریت منطقه و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در مقاطع زماني تعيين شده.
۵. پیشنهاد بودجه سالیانه منطقه با هماهنگی معاونت‌های مربوطه به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی.
۶. نظارت دقیق بر اجرای فرآیند تأمین اعتبار و تخصیص اعتبار در منطقه بر اساس ضوابط ابلاغ شده اجرای بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی.
۷. نظارت مستمر بر حسن اجراي بودجه مصوب منطقه و تهيه گزارش‌های لازم.
۸. پیگیری تهيه و تنظيم اصلاح بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه منطقه بر اساس فرآيند ابلاغي.
۹. تهيه گزارشات مقطعي از عملكرد بودجه منطقه.
۱۰. تنظیم گزارش‌های کنترل پروژه‌های منطقه به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی.
۱۱. همكاري در تهيه و تنظيم اقلام آماري و شاخص هاي مورد نياز در حوزه هاي مختلف منطقه جهت استفاده در نظام جامع آماري.
۱۲. گردآوری، پایش و صحه گذاری اقلام آماری منطقه و تأمین نيازهاي اطلاعاتي و آماري مديريت منطقه و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی از طريق ارائه گزارش‌های موضوعي، تحليلي و دوره اي.
۱۳. همكاري در تهيه آمارنامه ساليانه شهرداري.
۱۴. همكاري در تهيه برنامه نيازسنجي آموزشي و اعلام نيازهاي آموزشي منطقه و اطلاع رسانی و همکاری و پیگیری در خصوص اجرای برنامه‌های آموزشی شهرداری.
۱۵. همکاری در امور مرتبط با حوزه پژوهش با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی.
۱۶. همكاري در اجراي سيستم‌هاي مديريت كيفيت، تعالی سازمانی و نظام پیشنهادات در منطقه.
۱۷. همکاری با حوزه فناوری اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و انجام موارد مرتبط با آن.
۱۸. نظارت، مدیریت و هماهنگی شبکه، سخت‌افزار و نرم افزار در حوزه مربوطه و پیگیری رفع اشكالات احتمالي شبكه در صورت امكان.
۱۹. تحلیل و بررسی مستمر وضعيت نرم‌افزارهای حوزه و ارائه پیشنهاد و انعکاس مشکلات در راستای استمرار سرویس‌دهی.
۲۰. تهيه و به‌روزرسانی شناسنامه تجهیزات زیرساختی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.
۲۱. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۲۲. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۳. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۴. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۲۵. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.
 
شرح وظایف اداره فرهنگي و اجتماعي

۱. ارائه خدمات متناسب فرهنگي اجتماعی به شهروندان در راستاي سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی.
۲. اجراي برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بخش‌های مربوط به امور اجتماعي و فرهنگي و ايجاد هماهنگي با ساير واحدها در زمینه تدوين برنامه‌های مختلف.
۳. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضع موجود بخش‌های مربوط به امور اجتماعي و فرهنگي و شناسايي تنگناهاي موجود در اين بخش‌ها و ارائه راه‌حل‌های لازم جهت برنامه‌ریزی.
۴. تعيين مشكلات اجرايي برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و پیگیری رفع مشكلات موجود.
۵. تعامل بانهادهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، هنری و آموزشی منطقه و به منظور ارتقاء خدمات رسانی به شهروندان و بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی منطقه.
۶. پيگيري برنامه‌های تعاملی با شهروندان، برنامه‌های مرتبط با محله محوری و راه‌اندازی شوراهاي مردمي در سطح محلات بر اساس ضوابط ابلاغی.
۷. ايجاد تعامل با معتمدين محلي به ‌منظور تسهيل در انجام فعالیت‌های شهرداري.
۸. پيگيري اجراي برنامه‌های فرهنگي ويژه مناسبت‌ها و مراسمات و جشنواره‌ها و همایش‌های فرهنگي.
۹. نظارت بر تعمير و نگهداري مراكز فرهنگي، هنري ورزشي وابسته به شهرداري در محدوده منطقه (خانه هاي فرهنگ، فرهنگسراها، مجموعه‌های ورزشی، خانه‌های سلامت و ...).
۱۰. همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه.
۱۱. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۱۲. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۳. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۴. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۱۵. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.

 
شرح وظایف اداره حمل و نقل و ترافیک

۱. اجراي سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه حمل ‌و نقل و ترافيك شهرداري.
۲. ارائه طرح‌های لازم جهت انسان محور نمودن فضاها و پیشگیری و كاهش حوادث و سوانح ترافیکی در منطقه.
۳. تهيه پیش‌طرح و برداشت محيطي به‌ منظور تعيين طرح ايمني يا هندسي و هماهنگي با معاونت حمل‌ و نقل و ترافيك در راستاي اخذ طرح‌های ايمني و هندسي و اجرای آن.
۴. نظارت بر اجراي طرح‌های ايمني كارگاهي مربوط به حفاری‌ها و پروژه‌های عمراني سطح منطقه.
۵. انجام هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور، جهت اجراي طرح‌های ترافيكي و انجام امور ترافيكي سطح منطقه.
۶. نظارت بر عملكرد سیستم‌های هوشمند و غيرهوشمند كنترل ترافيك سطح منطقه.
۷. نظارت و پيگيري بر تهيه و به‌روزرسانی شناسنامه‌های اطلاعات آماری مربوط به شبكه معابر، تجهيزات و علائم ترافيكي، سیستم‌های حمل‌ونقل همگاني و ... سطح منطقه.
۸. برآورد ميزان تجهيزات و علائم ترافيكي مورد نياز سطح منطقه و اعتبار لازم جهت تهيه آنها و انجام فرآیند تأمین اعتبار.
۹. نظارت بر اجراي پروژه‌های ترافيكي در سطح منطقه مانند نصب علائم و تابلوهای ترافيكي، خط‌کشی معابر و ... .
۱۰. مکان‌یابی جهت احداث پاركينگ بر مبناي طرح‌های مطالعاتي و نيازهاي ترافيكي در سطح منطقه و پیگیری احداث آن.
۱۱. پيگيري و هماهنگي جهت برآورد ميزان خسارت وارد شده به تجهيزات ترافيكي سطح منطقه و انجام اقدامات مورد لزوم در راستاي اخذ خسارت وارد شده.
۱۲. بررسي و پاسخ درخواست‌های مردمي مربوط به امور حمل ‌و نقل و ترافيك منطقه.
۱۳. پيگيري و هماهنگي جهت احداث و بهینه‌سازی شبكه خطوط و ایستگاه‌ها و تجهيزات سيستم حمل‌ و نقل عمومي شهر در سطح منطقه.
۱۴. پيگيري امور مربوط به احداث ترمینال‌های بار و مسافر در سطح منطقه.
۱۵. تلاش در جهت افزايش فرهنگ عمومي ترافيكي در سطح منطقه.
۱۶. تشخيص و شناسايي نقاط حادثه‌خیز در سطح منطقه و پيگيري جهت تهيه طرح ايمن سازي و اجراي طرح‌های مذكور.
۱۷. بررسي تجهيزات، چراغ‌های راهنمايي و تابلوهاي سطح منطقه و نظارت بر عملكرد صحيح آن‌ها.
۱۸. ارزيابي عملكرد پيمانكاران ترافيكي و تأیید صورت‌وضعیت‌های مربوطه.
۱۹. همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه.
۲۰. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۲۱. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۲. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۳. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۲۴. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.

 
شرح وظایف معاونت مالي و اقتصادی
۱. نظارت و پیگیری کليه امور پشتيباني و کارپردازی منطقه با توجه به ضوابط تعیین‌شده.
۲. پيگيري وصول درآمدها با هماهنگي اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری.
۳. بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد به اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداري.
۴. مديريت هزینه‌های جاري منطقه.
۵. کنترل، بررسی و تأیید صورت وضعیت ها، پرداخت ها، اسناد مالی و قراردادها.
۶. کنترل و تأیید عملیات مربوط به دریافت و پرداخت‌های روزانه و ماهانه و تطبیق حساب‌ها.
۷. تهیه و تنظیم ترازنامه‌ها جهت وصول اطمینان از صحت عملیات ثبت اطلاعات مالی.
۸. مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه اموال منقول و غیر منقول از طریق ایجاد سیستم‌های مناسب کنترل، شماره‌گذاری و بازبینی ادواری اموال.
۹. نظارت بر حسن اداره امور انبار و کاردکس ریالی آن و ثبت اطلاعات کنترل عددی انبار.
۱۰. پيگيري عمليات مميزي املاک وصول عوارض نوسازي و اعلام اسامي مستنکفين به اداره کل تشخیص و وصول درآمد جهت صدور اجرائیه‌های لازم.
۱۱. نظارت بر شناسايي املاك واقع در طرح‌های عمراني و پيگيري امور مربوط به آزادسازي آنها.
۱۲. برنامه‌ریزی جهت آزادسازی‌های مورد نياز منطقه و حضور دركميسيون معوض.
۱۳. نظارت بر ثبت و نگهداري املاك در اختيار منطقه.
۱۴. برنامه‌ریزی و پیگیری جهت بهره‌گیری از سرمایه گذاری‌های خرد و کلان و مشارکت عمومی در پروژه‌های شهرداری.
۱۵. همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم و تفریغ.
۱۶. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۱۷. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۸. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۹. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۲۰. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.
 
شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی
۱. ارائه پيشنهاد جهت تدوين برنامه‌های عمراني داراي اولويت اجرايي منطقه بر اساس اهداف و برنامه‌ای شهرداري.
۲. پیگیری اجرای پروژه‌های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.
۳. نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی در محدوده منطقه.
۴. نظارت بر دیوار کشی زمین‌های بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری.
۵. هماهنگي امور تأسیساتی در اجراي پروژه ها و پيگيري آزادسازي و رفع معارضات تأسیساتی كليه پروژه‌هاي عمراني منطقه.
۶. سركشي مستمر به پروژه‌هاي سطح منطقه و كنترل برنامه زمان‌بندی اجراي پروژه.
۷. نظارت بر حسن انجام عمليات موضوع پیمان‌ها و همچنين نظارت بر عملیات اماني در منطقه حسب ضوابط دستورالعمل‌های مربوطه.
۸. نظارت، بررسي و کنترل متره و برآورد پروژه‌های عمرانی و صورت‌وضعیت ارائه‌ شده توسط پيمانكاران.
۹. نظارت و ارزیابی پیمانکاران مربوطه.
۱۰. ارائه دستور كارهاي اصلاحي متناسب با موقعيت و شرايط پروژه در صورت لزوم (بدون تغيير كلي در طرح) با در نظر گرفتن بهبود كيفي و صرفه و صلاح شهرداري.
۱۱. تائيد اسناد مالي مرتبط با پروژه‌هاي عمراني (اعم از صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی و فاكتورهاي مربوطه) برابر قوانین و مقررات.
۱۲. تائيد نهائي صورت‌جلسات احجام پروژه‌هاي عمراني.
۱۳. شركت در كميسيون معاملات منطقه و كميسيون تحويل موقت و قطعي كليه پروژه‌های عمراني منطقه.
۱۴. ابلاغ دستورالعمل و رعايت اصول ايمني و فني به پيمانكاران بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات ملي ساختمان.
۱۵. همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه.
۱۶. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۱۷. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۸. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۹. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۲۰. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.
 
شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری
۱. نظارت دقیق بر رعايت طرح‌های تفصيلي و جامع و ضوابط شهرسازي و ساختماني و مقررات ملي ساختمان ايران و ساير مقررات ذی‌ربط در محدوده منطقه.
۲. انجام هماهنگی‌های لازم و اجراي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره حوزه معاونت شهرسازي و معماري
۳. همكاري در نظارت بر طرح‌های مطالعاتي تفصيلي تهیه‌شده توسط مهندسين مشاور و ذيصلاح و انجام هماهنگي با مراجع ذی‌ربط.
۴. نظارت بر صدور پروانه ساختمان، گواهي عدم خلاف و پايان كار و تائيد نهايي آن.
۵. نظارت بر اجراي نماي ساختمان بر اساس ضوابط سيما و منظر شهري.
۶. نظارت بر پاسخگويي به استعلامات مربوطه (دفترخانه، بانك، ثبت و ...) و تأیيد نهايي آنها.
۷. نظارت بر تصميمات متخذه شهرسازي در کمیسیون‌های معوض و توافقات.
۸. نظارت بر حسن اجراي ماده 100 قانون شهرداری‌ها.
۹. بررسي، كنترل و تأیید نقشه‌های معماري ارائه‌شده توسط مالك براي اخذ پروانه ساختمان و درج نظر منطقه.
۱۰. تصمیم‌گیری در خصوص استعلام‌های اولویت‌بندی كاربري.
۱۱. بررسي گزارش‌های تخلفات ساختماني شناسایی‌شده و ارجاع به مراجع ذيصلاح و پیگیری آن.
۱۲. ارائه پيشنهاد در رابطه با اصلاح ضوابط، دستورالعمل‌های طرح‌های اجرايي و تغييرهاي موردي در طرح‌های تفصيلي.
۱۳. نظارت و کنترل درخصوص بازدید از ابنیه در منطقه و حسن انجام کار مهندسين ناظر واعلام تخلفات آنها به معاونت شهرسازي و معماري.
۱۴. شناسايي و تشخیص بهنگام هرگونه عمليات ساختماني مغاير با مندرجات پروانه ساختمان و اصول شهرسازي و فني خصوصاً تخلفات مربوط به طبقه مازاد، پيش زدگي، ارتفاع غير مجاز، نما و ... در محدوده منطقه.
۱۵. نظارت و استفاده از سامانه یکپارچه شهرسازی و همکاری با معاونت شهرسازی به منظور بروزرسانی و بهبود آن.
۱۶. همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه.
۱۷. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۱۸. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۹. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۰. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۲۱. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.
 
شرح وظایف معاونت خدمات شهري

۱. برنامه‌ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در امور خدمات شهری.
۲. برنامه‌ریزی، آموزش و فرهنگ سازی عمومی در جهت جلب مشارکت مردمی و همکاری مردم در بهسازی محیطی و همکاری در مواردی نظیر نظافت عمومی و تفكيك زباله خشك و تر از مبدأ.
۳. کنترل و نظارت مستمر بر پاکیزگی معابر عمومی وکیفیت جمع آوری ضایعات، نخاله، زباله و همچنین لایروبی جوی‌ها و کانال‌های واقع در محدوده منطقه.
۴. نظارت بر حسن انجام كار پيمانكاران مربوطه و انجام تعهدات پيمانكاران بر مبناي قرارداد.
۵. برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری در خصوص رفع تخلفات شهری در منطقه.
۶. پيگيري و نظارت بر اجراي امور زیباسازی در سطح منطقه.
۷. نظارت بر نگهداري مطلوب فضاي سبز سطح منطقه و پيگيري احداث و گسترش فضاي سبز با توجه به پروژه‌های مصوب و طرح‌های بالادستی.
۸. انجام امور مربوط به صدور مجوز قطع و جابجايي اشجار در مواقع لزوم.
۹. اقدام لازم در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و برنامه‌ریزی به منظور پیشگیری از آن.
۱۰. نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه.
۱۱. نظارت بر نگهداري و تعميرات تأسیسات شهري در سطح منطقه و اجراي طرح‌های مصوب در این زمینه.
۱۲. برنامه‌ریزی و اجراي نورپردازي و روشنايي پارک‌ها.
۱۳. نظارت بر مجوز حفاری‌های عرضي و صدور مجوز حفاري انشعابات طولي.
۱۴. صدور مجوز شروع عمليات ساختماني و خاک‌برداری.
۱۵. پيگيري و نظارت بر عمليات رفع خطر در سطح منطقه.
۱۶. نظارت و اجراي موارد مرتبط با بند ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداري‌ها.
۱۷. انجام اقدامات لازم در خصوص جمع‌آوری حيوانات ولگرد و امحاء حيوانات موذي.
۱۸. صدور مجوز نصب تابلوهاي واحدهاي صنفي در سطح منطقه.
۱۹. نظارت و صدور مجوز دکل‌های آنتن در سطح منطقه.
۲۰. جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سد معبر و نخاله و مصالح سطح منطقه.
۲۱. نظارت و پيگيري بر پاسخگويي به شكايات مردمي و اقدامات مرتبط با سامانه ۱۳۷.
۲۲. نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران و ارزیابی پیمانکاران مربوطه.
۲۳. نظارت بر حسن گردش امور نواحي منطقه در ارتباط با مسئولیت‌ها و اختيارات تفويض شده.
۲۴. همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه.
۲۵. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۲۶. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۷. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۸. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۲۹. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.

 
شرح وظایف ناحیه

۱. پیشگیری و رفع تخلفات شهری در سطح ناحیه.
۲. جلوگیری از ایجاد و تأسیس صنایع و مشاغل آلاینده، مزاحم، مضر و خطرناک در سطح ناحیه و همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور ساماندهی و انتقال صنایع آلاینده مزاحم به خارج از شهر با رعایت مقررات و دستورالعملهای صادره و با هماهنگی واحدهای ذیربط.
۳. جلوگیری از عملیات ساختمانهای فاقد پروانه و همچنین کاربری های غیر مجاز املاک و اراضی در سطح ناحیه و گزارش عملیات مزبور به مبادی ذیربط در منطقه.
۴. جذب و جلب مشارکت و همکاری ساکنان ناحیه و محلات آن و در جهت تحقق اهداف شهرداری.
۵. نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی مربوط به شهرداری نظیر خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌ها و ... درسطح ناحیه با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط.
۶. مراقبت در امر پاکسازی محیط ناحیه و جمع آوری و حمل زباله و لایروبی انهار عمومی و خاک و نخاله های ساختمانی با توجه به ضوابط و دستورالعملهای صادره.
۷. نظارت برکار پیمانکاران خدمات شهری و گزارش نواقص موجود و پیگیری تا حصول انجام مفاد قرارداد منعقده.
۸. گزارش نواقص مربوط به عملیات عمرانی از قبیل مرمت جداول و پیاده روها، آسفالت معابر و نظیر آن به منطقه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی.
۹. گزارش نواقص موجود در سطوح فضای سبز و زیباسازی ناحیه و پیگیری رفع آنها تا حصول نتیجه نهایی .
۱۰. جلوگیری از هر گونه سد معبر عمومی و مشاغل مزاحم و تکدی گری.
۱۱. همکاری با واحدهای ذی ربط جهت از بین بردن حشرات و حیوانات موذی و ولگرد.
۱۲. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها.
۱۳. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۴. اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۵. اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق.
۱۶. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.